Nigdy się

nie poddałem

Ryszard Pieńkowski

WIELKIE ŚMIAŁE CELE

czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów

Ryszard Pieńkowski

Jestem przedsiębiorcą, od 1987 właścicielem Inforu. Sam startowałem od zera – nie od razu byłem przecież właścicielem dużej grupy medialnej. Zaczynałem od różnych, nie zawsze dobrych pomysłów. Własny biznes kosztuje ogrom stresu i pracy – przez dzień i noc, wymaga odwagi. Trzeba umieć przekroczyć granicę lęku. Zainwestować, zatrudnić, zwiększyć skalę działania, zaryzykować – mimo obaw, a czasem wbrew bardzo krytycznej opinii innych. Zwykłem mawiać: to musi być odwaga posunięta do granic brawury.


Prowadzenie biznesu to nie jest prosta i usłana różami droga do bogactwa. Przedsiębiorca, w tym także ten, który staje się ikoną sukcesu, nierzadko się potyka. Musi jednak umieć się podnieść, otrzepać kurz z kolan i ruszyć dalej. Musi z błędów i niepowodzeń czerpać naukę i siłę. A także umieć – jak przy mojej ulubionej wędrówce górskiej – poradzić sobie, gdy staje na krawędzi grani, o milimetry od przepaści. Ja nigdy się nie poddaję.

Zamów książkę

Czy warto w życiu postawić wszystko na jedną kartę? Jak to jest być sobie sterem, żeglarzem i okrętem? Jak znaleźć w życiu wielki, śmiały cel? O swojej drodze i swoich wyborach w autobiografii edukacyjno-poradniczej opowiada Ryszard Pieńkowski.


Autor przedstawia realia tworzenia firmy w Polsce lat 80. XX wieku oraz doświadczenia zdobyte przez ponad 30 lat kierowania przedsiębiorstwem na konkurencyjnym rynku. Do tego dokłada praktykę z ponad 50 lat zarządzania ludźmi.


Dzięki temu powstało swego rodzaju studium przypadku uzupełnione bogatym zbiorem 114 porad i 140 przykładów z zakresu marketingu i zarządzania, przydatnych przedsiębiorcom, szefom firm i wszelkich innych organizacji oraz menedżerom.

Autor

Wywiady

Autobiografia

Więcej
Więcej
Więcej

Historia Inforu

Infor dziś

Poradnik

Więcej
Więcej
Więcej

Napisz do autora

Czytelników książki, którzy chcieliby napisać do autora, podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami, zdradzić, jakie inspiracje znaleźli w książce lub zadać jej autorowi pytania zapraszamy do kontaktu. Prosimy o skorzystanie z formularza.

Prosimy o podawanie informacji w zakresie minimalnym, niezbędnym wyłącznie do nawiązania kontaktu z Autorem – Panem Ryszardem Pieńkowskim. Prosimy nie podawać żadnych poufnych danych, a zwłaszcza typu: informacje o osobistej sytuacji rodzinnej, informacje o stanie zdrowia ani danych dotyczących innych osób. Formularz nie jest formularzem do składania zapytań ofertowych.


W przypadku podania w formularzu danych osobowych informujemy, że ich administratorem jest INFOR PL S.A. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wydawca książki „Wielkie śmiałe cele”. Z administratorem można się skontaktować listownie za pomocą̨ podanego adresu (z dopiskiem „Dane osobowe”), mailowo lub telefonicznie: bok@infor.pl, numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 99. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@infor.pl. Administrator będzie przetwarzał dane w celu realizacji nawiązanego kontaktu i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: przyjęcie zgłaszanych zapytań, udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, a cele te stanowią prawnie uzasadnione interesy administratoraPodanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako wymagane jest niezbędne do wysłania formularza (bez nich nie możemy przyjąć zgłoszenia). Podanie wszystkich danych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym).Dane osobowe mogą̨ być́ ujawniane wyłącznie upoważnionym osobom, w tym: Autorowi, pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotowi z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa) świadczącemu usługi wsparcia w zakresie IT, jak też podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę̨ IT, firmy świadczące usługi doradcze) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia kontaktu, a po jego zakończeniu – nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie kontaktu/wyjaśnienie sprawy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ryszard Pieńkowski

Copyright

2023